Wraz z inauguracją roku szkolnego 2022/2023  powróciliśMY do zajęć w przedszkolach oraz szkole podstawowej na terenie Goczałkowic-Zdrój. JesteśMY niezmiernie szczęśliwi, że razem z placówkami oświatowymi będzieMY mogli współtworzyć projekt WIELKIEJ PASJI!

Wielka Pasja (obszar początkowy U4-U7) to jeden z czterech fundamentalnych obszarów Naszej Akademii, w której po raz pierwszy dzieci mają kontakt z naszą wizją rozwoju człowieka i to tutaj zaczyna się inspiracja do dalszego, prawidłowego rozwoju. Oprócz początkowych etapów edukacji, dzieci po raz pierwszy mają kontakt z rozwojem fizycznym, sprawnościowym i w dalszych latach specjalnym do którego chceMY ich zainspirować.

Niezwykle ważną dla Nas rzeczą jest to, aby od najmłodszych lat przekazywać dzieciom takie wartości, które w naszej ocenie pomogą im w dorosłym życiu. Radość, otwartość na nowe wyzwania, etos pracy, upór czy wytrwałość to niektóre cechy, które spróbujeMY zaszczepić dzieciom podczas Naszych zajęć. ChceMY, aby każde dziecko doświadczyło skrajnych emocji, pozytywnych, jak i negatywnych, które pomogą im w rozwijaniu swojego charakteru. Wychowanie poprzez sport znacznie pomoże nam również w budowaniu poprawnych relacji z innymi osobami.

JesteśMY głęboko przekonani, że stwarzając dzieciom odpowiednie środowisko jesteśMY w stanie pomóc im w prawidłowym i harmonijnym rozwoju nie tylko fizycznym ale również społecznym oraz mentalnym.

 

Korzyści dla dzieci wynikające z uczestnictwa w zajęciach:

• wychowanie poprzez sport
• propagowanie zdrowego stylu życia oraz zachęcanie do aktywnego wypoczynku
• rozwój społeczny oraz sportowy
• kształtowanie silnego charakteru młodych sportowców
• wspólna zabawa