W miniony piątek, tj. 4 października 2019 roku wspólnie z Fundacją ING Dzieciom pracownicy Akademii BVB im. Łukasza Piszczka wzięli udział w szkoleniu pt: „Identyfikacja Przemocy i wykorzystywania seksualnego dziecka”, prowadzonym przez Fundację Dajmy Dzieciom Siłę.

Szkolenie, w którym wzięliśMY udział poświęcone było bardzo trudnemu, ale jakże ważnemu tematowi – krzywdzenie dzieci. Zajęcia prowadzone były w formie warsztatowej, poruszały następujące zagadnienia:

  • Charakterystyka krzywdzenia dzieci
  • Czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci
  • Objawy krzywdzenia dzieci

 

Krzywdzenie dzieci to pojęcie, które definiuje się jako każde działanie, które deprecjonuje prawa i swobody dzieci i/lub zakłóca ich prawidłowy rozwój. PamiętajMY, że nie udzielenie pomocy dziecku krzywdzonemu, bezczynność na taką krzywdzę jest przestępstwem. Nie możemy pozostawać obojętni wobec krzywdzonych. Naszym obowiązkiem jest udzielanie pomocy!

Przemoc wobec dzieci dzieli się na cztery podstawowe formy: fizyczna, emocjonalna (psychiczna), wykorzystywanie seksualne oraz zaniedbanie. Dzieci, które doświadczają jakiejkolwiek formy przemocy wysyłają sygnały, które dzięki odpowiedniej wiedzy można poprawnie zinterpretować. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu poznaliśMY myśli, uczucia, zachowania oraz psychosomatykę charakterystyczną dla dzieci doświadczających przemocy. Pierwszym krokiem, aby udzielić dziecku krzywdzonemu pomocy jest zauważenie tego, że jest krzywdzone.

Poprzez uczestnictwo w szkoleniu nauczyliśMY się jak dostrzegać dziecko krzywdzone, jak reagować, jak udzielić pomocy. Nie możemy pozostawać obojętni na krzywdę jaka wyrządzana jest dzieciom. To na nas, dorosłych spoczywa obowiązek sprawowania opieki nad dziećmi, udzielania pomocy, gdy dzieje się im krzywda.

Nasz praca nie opiera się tylko i wyłącznie na szkoleniu piłkarskim dzieci i młodzieży. Naszym głównym celem jest wychowanie dzieci na wartościowych ludzi. Zależy nam, aby dzieci były po prostu szczęśliwe. Niestety szczęście dziecku czasami bywa odbierane.

CieszyMY się, że mieliśmy możliwość uczestnictwa w tym szkoleniu. Umiejętność rozpoznania symptomów krzywdzonego dziecka, jaką zdobyliśMY daje nam szansę przywrócenia dzieciom szczęścia. Bez naszej pomocy dzieci same nie są w stanie sobie pomóc.

Nie pozostawajMY obojętni na krzywdę jaka wyrządzana jest dzieciom!