W Naszej Akademii przywiązujeMY wagę do właściwego rozwój Naszych zawodników. Dzieci rozwijają się bardzo szybko, dlatego stały, systematyczny monitoring jest bardzo istotny.  Pozwala na kontrolowanie właściwego poziomu rozwoju i ewentualną poprawę problemów przez dostosowanie treningu, tak aby zniwelować braki.

Początkiem października każdy z Naszych zawodników uczestniczył w teście FMS (Functional Movement Screen). FMS to metoda służąca określeniu stanu funkcjonalnej sprawności fizycznej danego zawodnika – co to oznacza?

FMS umożliwia w prosty, przystępny oraz wymierny sposób ocenę jakości wzorców ruchowych oraz pozwala zidentyfikować ewentualne ograniczenia u zawodników. Test ukazuje nam czy lewa i prawa strona organizmu funkcjonuje w ten sam sposób, a więc działa symetrycznie. Nasza trenerka przygotowania motorycznego – Nicole, sprawdziła czy stawy zawodników pracują w pełnym zakresie ruchu oraz czy ich wzorzec ruchowy rozwija się prawidłowo.

Są to elementy bardzo istotne, o które należy dbać od najmłodszych lat, gdyż prawidłowy rozwój wzorców ruchowych pozwoli na uniknięcie kontuzji oraz ma wpływ na prawidłową postawę ciała i poruszanie się organizmu.

Prawidłowy rozwój jest ważnym aspektem o który powinniśMY dbać, nie tylko wśród sportowców, ale i w normalnym, codziennym życiu.

ChceMY bezpiecznie zajmować się sportem, dlatego przeprowadzaMY tego rodzaju testy, aby mieć świadomość możliwości organizmu naszych zawodników. Wysiłek ponad miarę, przy niskiej ocenie z testu FMS oznacza zwielokrotnienie ryzyka kontuzji i urazów.

Dodatkowo w drugiej połowie października przeprowadziliśMY testy szybkości. Zawodnicy w zależności od kategorii wiekowej miel do pokonania określone odcinki (10m/20m/25m), określoną ilość powtórzeń z pozycji stojącej oraz leżącej. Prędkość zawodników mierzona była fotokomórkami, a  postawy ruchowe zapisywane były na nagraniach. Zebrany materiał poddany analizie dał nam obraz rozwoju naszych zawodników. Porównując zebrane wyniki z zeszłorocznymi testami jesteśMY w stanie określić poziom rozwoju zawodników oraz przeanalizować skuteczność procesu szkolenia i tempo rozwoju podopiecznych.

Kontrola rozwoju zawodników jest jednym z elementów procesu szkoleniowego. Całościowe, kompleksowe spojrzenie na zawodnika zarówno pod kątem treningu piłkarskiego oraz właściwego rozwoju pozwoli nam prowadzić szkolenie na jak najwyższym poziomie. Naszym celem jest dbanie o właściwy rozwój naszych zawodników i eliminowanie ewentualnych wad, które wykryte jedynie we wczesnym etapie można zniwelować.

kochaMY to co robiMY!