Minione dwa dni były dla Nas bardzo rozwojowe. Cała kadra szkoleniowa Naszej Akademii uczestniczyła w szkoleniu Heidelberger Ballschule. To szkoła założona w 1998 roku przez prof. Klausa Roth z Instytutu Sportu i Nauk o Sporcie Uniwersytetu w Heidelbergu. Szkolenie to obejmowało podstawowe szkolenie – Mini Ballschule oraz ABC nauki gry, a prowadzone było przez M. Sc. Gregora Bennek – Training manager.

Pierwszy dzień szkolenia rozpoczęliśMY od teorii, która pozwoliła nam poznać koncepcję Heidelberger Ballschule oraz teoretyczne aspekty pracy z najmłodszymi. Szkolenie to ściśle związane jest z projektem, który rozpoczęliśMY w przedszkolach i szkołach na terenie Goczałkowic-Zdrój – Wielka Pasja. Praca z dziećmi w najmłodszym wieku jest kluczowa, aby ich późniejszy rozwój przebiegał prawidłowo. Praca ta jest bardzo wymagająca, jedynie właściwe podejście do dziecka pozwoli na pobudzenie w nim wszechstronnego rozwoju.

Cztery zasady przewodnie na której oparta jest cała koncepcja Heidelbergaer BallSchule to:

Odpowiedzialny rozwój:
„Dzieci nie są małymi dorosłymi!”
Kluczowym jest, aby dopasować ćwiczenia do rozwoju/umiejętności dzieci. Zadania kierowane do dzieci powinny być dopasowane do ich wieku, umiejętności oraz rozwoju.

Wszechstronność:
„Dzieci są wszechstronnymi, a nie specjalistami!”
Dzieci powinny nauczyć się podstaw zabawowych, tzn. elementów wszechstronnych, które nie są nastawione na jedną dyscyplinę sportu, tylko pozwalają na wszechstronne przygotowanie i rozwój. Poprzez wykorzystanie różnych materiałów do zabaw i ćwiczeń, dzieci zbierają różne doświadczenia ruchowe.

Uczenie się przez zabawę bez nadmiernej kontroli:
„Testowanie to więcej niż nauka!”
Dziecko podczas zabawy powinno mieć jak najwięcej swobody – wtedy widzi więcej, ma więcej pomysłów, działa bardziej różnorodnie. Wzbudza to w dziecku kreatywność i swobodę wyboru. Dzieci nie powinny być stale instruowane oraz korygowane.

Przede wszystkim radość:
„Granie czyni mistrza!”
Celem jest radosne, szczęśliwe dziecko. Co dziecko czyni szczęśliwym? – gra/zabawa! Pozwólmy dziecku być szczęśliwym na jego własny sposób, pozwólMY mu czerpać radość z gry gdyż to będzie miało pozytywny wpływ na inne dziedziny jego życia.

Pierwszy dzień to również wizyta w przedszkolach, gdzie przeprowadzone zostały zajęcia praktyczne. Wszyscy uczestniczyliśMY w zajęciach w roli obserwatorów i słuchaczy, a cześć z Nas w roli prowadzącego. Po części teoretycznej nadszedł czas na wykorzystanie zdobytej  wiedzy w praktyce. Na zakończenie wcieliliśMY się w rolę dzieci i wspólnie kontynuowaliśMY zajęcia praktyczne tym razem z Naszym udziałem.

Dzień drugi rozpoczeliśMY w szkole podstawowej gdzie przez 3 godziny lekcyjne meiliśMY okazję prowadzić i przyglądać się zajęciom z dziećmi. UczyliśMY się myśleć jak dziecko, tak aby w jak najlepszy sposób wzbudzić w dzieciach radość i chęć do aktywności i udziału w ćwiczeniach. Po powrocie do Akademii to MY, trenerzy byliśMY dziećmi kontynuując szkolenie w formie zajęć praktycznych z naszym udziałem. Każde ćwiczenie podsumowywaliśMY i omawialiśMY ukazując różne warianty wykonania oraz analizując je z perspektywy dziecka, co mogłoby sprawić trudność, jak wprowadzić dodatkowy element różnorodności.

DziękujeMY Heidelberger Ballschule za możliwość uczestnictwa w szkoleniu oraz Gregorowi Bennek za przyjazd do Naszej Akademii oraz przeprowadzenie szkolenia. Wiedza zdobyta na szkoleniu wykorzystana zostanie do pracy z najmłodszymi w ramach projektu Wielkiej Pasji.

kochaMY to co robiMY!

GALERIA ZDJĘĆ